Artikel

Faktaark og tjekliste fra handleplanen “Knæk kurven”

Undersøgelser viser, at unge medarbejdere og lærlinge kommer oftere til skade end andre. Det er faktisk fem gange så farligt at gå på arbejde den første arbejdsdag, som det er i ugerne efter… Dette er baggrunden for handleplanen ”Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker”.

Handleplanen ”Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker” omfatter 50 initiativer mod ulykker og skader. Initiativerne har bl.a. som mål at medvirke til, at bygge- og anlægsvirksomheder udvikler og implementerer en modtagerkultur, der i særlig grad tager højde for forebyggelse af alvorlige arbejdsulykker blandt unge og nyansatte.

Som er del af kampagnen er der udviklet et faktaark rettet mod mestre, som har unge medarbejdere og lærlinge ansat: ”Faktaark om, hvordan virksomheden passer på de unge” samt en tjekliste, som kan bruges i forbindelse med instruktion af unge medarbejdere og lærlinge.