Artikel

ENETOSH – et netværk for arbejdsmiljøundervisning på europæisk plan

enetosh_logoLivslang læring: Arbejdsmiljøundervisning på europæisk plan

Ideen bag ENETOSH-netværket er, at man på europæisk niveau vil sætte fokus på det gode arbejdsliv, hvor man gennem viden og forebyggelse undgår ulykker og skader gennem et helt arbejdsliv.

Forebyggelse er vigtig i forhold til at undgå skader og ulykker, og pointen er, at jo bedre arbejdsmiljøundervisning bliver integreret i den almindelige undervisning, desto bedre et arbejdsliv vil man opnå, fordi man er bevidst om og bekendt med at forebygge og tage de nødvendige forholdsregler.

Det overordnede mål for netværket er derfor at finde og promovere metoder til at forbedre kvaliteten af arbejdsmiljøundervisning ved at intensivere og systematisere udvekslingen af viden og erfaringer. Ønsket er at få integreret arbejdsmiljøundervisning ind i undervisningen, så det bliver en fast bestanddel.

Indsamle eksempler på “good practices”

Formålet med ENETOSH-netværket er at opbygge et internationalt samarbejde omkring at indsamle eksempler på “good practices” inden for arbejdsmiljøundervisning, arbejde helt generelt for at få arbejdsmiljøundervisning integreret i undervisningen på alle uddannelsesniveauer og derudover udvikle standarder for kunne kvalificere arbejdsmiljølærere og –undervisere på EU-niveau.

Netværket vokser og alle kan være med

ENETOSH står for “European Network Education and Training in Occupational Safety and Health”, hvad man på dansk kan kalde europæisk netværk for undervisning og træning i arbejdsmiljø.

Netværket blev søsat i Bilbao i Spanien i oktober 2005. Det består af 13 kernemedlemmer og derudover et antal medlemmer fra flere nationale netværk inden for Europa. Det ledes af det tyske BGAG – Institute Work and Health.

Projektet var de to første år EU-finansieret og siden har BAR U&F været med at finansiere netværkets fortsættelse i samarbejde med de andre medlemmer.

Alle kan være med i netværket, og det er som udgangspunkt gratis at være medlem. Man kan dog vælge at være med til at finansiere projektet. Netværket vokser og der kommer hele tiden nye medlemmer til.

Det positive er, at når ENETOSH-netværket kan være med til på nationalt plan at skabe netværk mellem nationale aktører, som måske tidligere ikke har været i kontakt. På den måde sker der netværksdannelse på både europæisk og nationalt plan, så der opnås et øget fokus på vigtigheden af arbejdsmiljøundervisning.

Hvad får man ud af at være med

ENETOSH-netværket giver i ordets betydning en god mulighed for at “netværke”. Man får bredt kendskab til arbejdsmiljøundervisningsområdet på europæisk plan, og får mulighed for at følge med i hvad der rører sig. Man bliver introduceret til “good practices” fra andre lande og får kontakt til både nationale og internationale kolleger og har rig mulighed for at få inspiration og gode ideer fra projekter og tiltag fra hele netværket.

Det skal altså ses som en mulighed for at forbedre sine udviklingspotentialer og samtidig udbygge et kontaktnetværk.

Har du/I spørgsmål til netværket, vil I høre mere inden I tilmelder jer eller vil I blot høre mere, så kontakt Susanne Ulk på ulk@3bar.dk

Bliv medlem af netværket og læs mere på netværkets hjemmeside.