Artikel

elev-badge1

Elevvalgte arbejdsmiljørepræsentanter på grundforløb

På EUC Sjælland starter et nyt tømrergrundforløb med, at eleverne beslutter sig for, hvem der skal være arbejdsmiljørepræsentant for holdet. Der vælges to for en uge ad gangen, så alle får prøvet tjansen, og de skal sørge for, at der er fokus på arbejdsmiljøet, når der arbejdes i værkstederne. Arbejdsmiljørepræsentnterne bliver hver udstyret med en gul badge, så alle kan se, hvem der har opgaven lige nu.

Dette er et af de mange gode eksempler på, hvordan der arbejdes med arbejdsmiljø på erhvervsskolerne, som er samlet ind og beskrevet som en del af ”Lærlingeprojektet” hos BAR Bygge & Anlæg.

Som supplement til film og tekst om undervisningseksemplet er der udarbejdet pdf til tryk, print og til at udfylde digitalt om ”Hold APV –Handleplan” og ”Skema til brug for arbejdsmiljørepræsentanter”, samt ”Badge” og ”Instruktion til elevvalgte arbejdsmiljørepræsentanter” som pdf.

Der indsamlet og beskrevet adskillige gode og konkrete eksempler på, hvordan skoler og praktikvirksomheder har indarbejdet arbejdsmiljøtemaer i undervisningen og i dagligdagen -blandt dem er fx ”Risikovurdering af praktisk opgave” og ”Fokus på nærved-ulykker” –  og der kommer hele tiden flere til.

Eksempler, beskrivelser og materialer findes på BAR B & A´s hjemmeside ved ”undervisning” og ”lærlinge”. Nogle af eksemplerne er suppleret med dokumenter, der kan bruges frit af alle.

Se mere her