Artikel

ditarbejdsliv1

Dilemmaspil på Ungmedjob

Dilemmaspillet fra hjemmesiden DitArbejdsLiv.nu, hvor man kan afprøve sig selv i forskellige skæve, dårlige eller mærkelige dilemmaer, som relaterer til det psykiske arbejdsmiljø, vil fremover findes på forsiden af unge-delen af Ungmedjob.

DitArbejdsLiv.Nu erstatter hermed det dilemmaspil, der tidligere lå på Ungmedjob. Ditarbejdsliv.nu er udviklet hos Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, og det blev rosende omtalt i Ungmedjob Nyhedsbrev nr. 1 2015.

De ”gamle” dilemmaer fra Ungmedjob, som udsprang fra temaerne: Instruktion og oplæring, Arbejdstid, Alenearbejde, Omgangstone og Fare & ulykker, er stadig aktuelle og brugbare i undervisningen. De vil senere blive gennemskrevet og udsendt i en tekstversion, som bliver lagt på Ungmedjob under ”materialer”.

Gå til spillet her