Artikel

Digital indsats fra BAR Service – en succes

Den nyudviklede digitale indgang på BARService´s hjemmeside for erhvervsskoleundervisere i fem forskellige serviceuddannelser er blevet evalueret.

Lærere fra 6 erhvervsskoler indenfor fagene frisør, serviceassistent, gastronom, tjener og receptionist har modtaget sitet meget positivt og har samstemmende givet udtryk for, at materialet er meget relevant og nemt at bruge.
Lærerne indenfor de tre erhvervsuddannelsesindgange ”Bygnings- og brugerservice”, ”Mad til mennesker” og ”Krop og stil” er især imponerede over, at BAR Service med projektet har taget udgangspunkt i ”verden set med en undervisers øjne” og ikke i ”verden set med en arbejdsmiljøprofessionels øjne”.
De er glade for, at udgangspunktet er fagbekendtgørelsernes kompetencemål, som herefter er matchet arbejdsmiljømaterialerne fra BAR og andre.
Lærerne er enige om, at sitet har gjort det lettere at finde faglig viden om arbejdsmiljø, og de er overbeviste om, at indgangen vil medvirke til en forbedring af undervisningen – det vækker nysgerrighed og lægger op til anderledes elevaktiviteter og større elevinvolvering i undervisningen.