Artikel

Det er branchearbejdsmiljørådene, som står bag Ungmedjob

Ungmedjob.dk er udviklet for og drevet af parterne i de 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) i fællesskab. Ideen er, at bedre og mere målrettet undervisning i arbejdsmiljø kan medvirke til at nedbringe antallet af arbejdsulykker for unge. Formålet er også at få skabt kendskab til de mange brancherettede materialer, der er velegnede til undervisningsbrug.

Ungmedjob.dk er udviklet for at sikre, at unge får bedst mulig viden om arbejdsmiljø, inden de kommer ud på arbejdsmarkedet. Fakta er nemlig, at unge løber en dobbelt så stor risiko for at komme ud for en arbejdsulykke som deres ældre kolleger. Det er baggrunden for BAR-enes ønske om at styrke arbejdsmiljø i undervisningen både i grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Ungmedjob.dk henvender sig primært til undervisere samt til unge, deres arbejdsgivere og forældre. Formålet er at øge kendskabet til de mange brancherettede materialer, der er velegnede til at indgå i undervisningen i grundskolen og erhvervsuddannelserne, samt øge kendskabet til regler og god praksis. Der er beskrivelse af og links til alle de udvalgte materialer på portalen.

Ungmedjob.dk opdateres to gange om året efter høring hos BAR, organisationer og andre interessenter. Den daglige drift varetages af Susanne Ulk.