Artikel

godmodtagekultur-flyerbilledetopbillede2

De første tre måneder i ansættelsen er afgørende for, om den nyansatte finder sig til rette på arbejdspladsen

 

Nyansatte, som får et velstruktureret introduktionsprogram, har 70% større sandsynlighed for fortsat at være på arbejdspladsen efter tre år. En god og systematisk modtagelse af nye medarbejdere er derfor vigtig for både arbejdspladsen og for den nye medarbejders arbejdsmiljø¸.

BFA Velfærd og Administration har udarbejdet guider med inspiration til, hvordan man tilrettelægger en god modtagelse og derved sikrer, at nyansatte bliver integreret både fagligt og socialt og oplever et godt arbejdsmiljø¸.

Arbejdsmiljøet er en central brik i den gode modtagelse, dels fordi der kan være nogle særlige risici ved arbejdet, som det er nødvendigt at få instrueret den nyansatte i at håndtere, men også fordi modtagelsen har stor betydning for, hvordan den nye medarbejder kommer til at trives og passe ind på arbejdspladsen.

Det er en fælles opgave for alle på arbejdspladsen at medvirke til, at den nye kollega kommer godt fra start. Kommer den nyansatte direkte fra uddannelse og studier til arbejdsliv kan kulturforskellen være en stærk oplevelse, og det er derfor vigtigt i løbet af uddannelsen/studiet at forberede den unge herpå. Her kan man med fordel også bruge guiderne.

Find guiderne her.

Guiderne er skrevet til ledelsen, arbejdsmiljøgruppen og andre fora eller personer, der spiller en rolle i forhold til at sikre et godt arbejdsmiljø. Undervisere i grundskolen og ungdomsuddannelserne kan også bruge dem, når “arbejdsmiljø skal integreres i undervisningen – og som “sidegevinst” til inspiration ved modtagelse af nye kolleger på egen arbejdsplads.