Mest for undervisere på gymnasiale uddannelser

Task Force om unge og arbejdsmiljø

Task Force om unge og nyansatte, nedsat af Arbejdsmiljørådet, har samarbejdet om at skabe et fælles overblik over initiativer, forskningsresultater og statistik vedrørende unge og nyansattes arbejdsmiljø. Ved seneste rådsmøde blev en afrapportering fra Task Force behandlet og godkendt. En af anbefalingerne i materialet er,…

Spænd hjelmen – om unges holdninger til risikoadfærd og arbejdsmiljø

Opgørelser fra Arbejdstilsynet (AT) viser, at der er sket en stigning af antallet af arbejdsulykker blandt unge mellem 18 og 24 år. I 2008 kom 6454 unge i denne gruppe til skade på deres arbejde. Hvorfor denne stigning? Har unge en anden risikoadfærd end voksne,…

Videohilsen ender i tragisk ulykke

Kampagnefilmen ”Videohilsen ender i tragisk ulykke” er optaget i et restaurationskøkken: En nyansat ung pige er så glad for sin arbejdsplads, at hun vil sende en videohilsen til sin mor. Desværre resulterer hendes bestræbelser på at ”fange stemningen” hos kokkene og opvaskerne i noget, der…

Branchevejledninger om børn og unges arbejde

En branchevejledning er et trykt vejledningsmateriale, som dækker de fleste arbejdsmiljøsituationer inden for det pågældende emne. Flere branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet specielle branchevejledninger om unges arbejde. En branchevejledning udtrykker arbejdsmarkedets parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard og arbejdsmiljøpraksis inden for branchen. Det er…

Jobpatruljens sommerkampagne 2013

Hver sommer kører Jobpatruljen rundt i landet og besøger virksomheder med unge fritidsjobbere. Henover sommeren 2013 er det blevet til et imponerende antal besøg: 11.394 virksomheder, og der er foretaget over 3.000 interviews med unge. Jobpatruljen er et projekt drevet af frivillige og varetaget af…

To nye pjecer om ungmedjob.dk

På forsiden af hjemmesiden www.ungmedjob.dk finder man oplysninger om formålet med portalen og hvem, der står bag. Dette opslag er nu opdateret med to nye pjecer: ”Dine rettigheder på arbejdspladsen!” til de unge og ”Hvad arbejder dit barn med?” til forældrene. Udgiver er Branchearbejdsmiljørådene (BAR)….

Unge og arbejdsmiljø i fokus på Videncenterportalen

Området ”unge og arbejdsmiljø” er et tema for Videncenter for Arbejdsmiljø, som har indsamlet eksisterende viden på området til gavn for unge, deres forældre og arbejdsgivere og undervisere. På sitet kan man finde viden om forskning, værktøjer, love og regler, se hvad andre gør, læse…