Artikel

Branchevejledninger om børn og unges arbejde

En branchevejledning er et trykt vejledningsmateriale, som dækker de fleste arbejdsmiljøsituationer inden for det pågældende emne. Flere branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet specielle branchevejledninger om unges arbejde.

En branchevejledning udtrykker arbejdsmarkedets parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard og arbejdsmiljøpraksis inden for branchen. Det er ikke en lov, men ligger opad lovene. En branchevejledning har været til gennemsyn hos Arbejdstilsynet for at sikre, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

bar-web

Den nyeste branchevejledning om unges arbejde er udarbejdet hos I BAR: ”Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien”.

Vejledningen beskriver, hvordan børn og unge bør introduceres til arbejdet i træ- og møbelindustrien, samt hvilke arbejdsopgaver de må påtage sig – og ligeledes hvilket arbejde de ikke må udføre! Vejledningen indeholder desuden to tjeklister, der giver et hurtigt overblik over, hvad børn og unge må og ikke må i branchen.

Også BAR Service har udgivet vejledning om unges arbejde: ”Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen”.

Hos BAR SoSu finder vi ”Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen” (specielt rette mod de ung selv) samt ”Unges arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen”.

BAR Handel har udgivet en ny pjece ”Sikker i butik”, som beskriver de særlige regler om unges arbejdsmiljø ved arbejde inden for detailhandlen.

Hos BAR Jord til Bord finder vi vejledningen ”Børn og unges arbejde i jordbruget”, som gennemgår forbudte og tilladte arbejdsopgaver og arbejds- og hviletid for 13-14 årige og for 15-17 årige, for erhvervspraktikanter og for børn i familiebrug. Desuden gennemgås reglerne for unges traktorkørsel og arbejde med stoffer og materialer. For unge i mejeriindustrien er der udgivet et faktaark.

BAR BA har i ”Håndbogen – arbejde i bygge og anlæg” på siderne 51 – 54 indarbejdet speciel vejledning om unges arbejde.

Alle BAR kan findes via BAR-enes fælles hjemmeside: http://www.bar-web.dk/