Artikel

Bliv en del af ambassadørnetværket på din SoSu skole

ambassadoerAmbassadør-projektet er et netværk bestående af undervisere på landets SoSu-skoler som har til formål at styrke undervisningen i arbejdsmiljø og sundhed på SoSu-skolerne. Der er pt. 10 ambassadører fra skoler over hele landet, men netværket er helt åbent overfor skoler, der ønsker at være med.

Netværkets virke
Netværket arbejder primært med at integrere arbejdsmiljøundervisningen på skolerne i form af projekter og brug af forskelligt undervisningsmateriale. Derudover er det et mål at styrke dialogen mellem undervisere og praktikvejledere, så eleverne oplever en større sammenhæng i arbejdsmiljøundervisningen mellem, hvad de lærer på skolen, og det de lærer ude i praktik.

Netværksarbejdet foregår dels via den elektroniske værktøjskasse, som blev udviklet i forbindelse med projektet, dels via temamøder mellem ambassadørerne og BAR SoSu. Det næste møde finder sted den 14. august 2009.

Materialetsættet ”Det gode arbejdsliv” og andre initiativer
Ambassadørkorpset har som en del af deres arbejde været med til at udvikle idékataloget “Et sundt arbejdsliv” med beskrivelse af eksisterende undervisningsmaterialer og idéer til god praksis. Dette materiale kan findes på her.
Ambassadørkorpset medvirker også til at inspirere til nye initiativer og indsatsområder, bl.a. har man peget på vigtigheden af at få revideret branchevejledningen for unge under 18 år på social- og sundhedsområdet.

Alle skoler kan være med!
For at få mest muligt ud af netværket og få mulighed for en bedre videns- og erfaringsdeling skolerne imellem, er målet at få flest mulige skoler repræsenterede i netværket. Vil din skole være med, kan du henvende dig til Susanne Ulk på ulk@3bar.dk