Artikel

ungmedjob-modtagelse

Bedre Start – ny web-sektion hos Arbejdsmiljoweb.dk om trivsel

Når man starter i nyt job, er de første måneder afgørende for, hvordan man falder til på arbejdspladsen. Ikke alene på grund af en stærkt forhøjet risiko for at komme til skade, men også fordi overgangen mellem studie og arbejde kan opleves særligt udfordrende for nyuddannede.

Branchefællesskabet for Velfærd og Offentlig administration har lanceret en web-sektion på www.arbejdsmiljøweb.dk om netop dette og har samlet nogle spørgsmål, som mange nyuddannede har stillet sig selv – og som det er vigtigt at forholde sig til.

Spørgsmålene kan tages op til overvejelse og besvares individuelt, men kan også med fordel bruges i en undervisningssituation, hvor man i grupper eller fællesskab får lejlighed til at drøfte sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen med hinanden og herigennem opnå en større arbejdsmiljøbevidsthed og holdning til, hvordan, man selv vil håndtere sit arbejdsliv.

Se spørgsmålene her:

For hvert spørgsmål findes der uddybninger og pointer til overvejelse.