Author: admin

Digital indsats fra BAR Service – en succes

Den nyudviklede digitale indgang på BARService´s hjemmeside for erhvervsskoleundervisere i fem forskellige serviceuddannelser er blevet evalueret. Lærere fra 6 erhvervsskoler indenfor fagene frisør, serviceassistent, gastronom, tjener og receptionist har modtaget sitet meget positivt og har samstemmende givet udtryk for, at materialet er meget relevant og nemt…

Task Force om unge og arbejdsmiljø

Task Force om unge og nyansatte, nedsat af Arbejdsmiljørådet, har samarbejdet om at skabe et fælles overblik over initiativer, forskningsresultater og statistik vedrørende unge og nyansattes arbejdsmiljø. Ved seneste rådsmøde blev en afrapportering fra Task Force behandlet og godkendt. En af anbefalingerne i materialet er,…

Spænd hjelmen – om unges holdninger til risikoadfærd og arbejdsmiljø

Opgørelser fra Arbejdstilsynet (AT) viser, at der er sket en stigning af antallet af arbejdsulykker blandt unge mellem 18 og 24 år. I 2008 kom 6454 unge i denne gruppe til skade på deres arbejde. Hvorfor denne stigning? Har unge en anden risikoadfærd end voksne,…