Artikel

At lære et helt nyt ord

armi_1-klasseI foråret 2007 havde 1.x. på Natalie Zahles Skole arbejdsmiljøundervisning på programmet. Susanne Ulk fra Arbejdsmiljøsekretariatet var på besøg en enkelt dag for at se, hvordan klasselærer Birgit Wolfram og 1.x. arbejdede med arbejdsmiljø.

At sidde rigtigt
”Hvilken stilling tror I er bedst at sidde i?” Sådan lød spørgsmålet til eleverne i 1. X, da morgnens timer begyndte. ”Ligesom vi plejer”, var der en der sagde. Men hvordan plejer man at sidde? Alle eleverne var igennem forskellige stillinger for at fornemme, hvor vigtigt det er at sidde ordentlig, når man skal koncentrere sig rigtigt. Så er det ikke så godt at sidde på en stol, der vender forkert, eller ligge på gulvet, så man får ondt i maven. Det var sjovt at prøve at sidde på forskellige måder, og 1.x. blev hurtigt enige om, at man faktisk har det bedre, når man sidder ordentligt.

Efterfølgende har Birgit observeret, at der ikke længere er så meget brok, hvis hun beder om, at man sætter sig ordentligt. ”De retter ind øjeblikkeligt første gang, det bliver sagt, og så kan vi grine lidt af, at de mindes, hvordan det var at sidde forkert at skrive. Ingen bliver irriteret over, at jeg siger det, sådan som det kunne ske tidligere.”

Bedst med plaster på munden!
Klassen har også gennemgået en puslespilsøvelse, som kom til at forløbe noget anderledes end forventet. Opgaven går ud på, at klassen deles op i små grupper, som så i fællesskab skal lægge et puslespil ved at arbejde sammen. I første omgang får alle plaster på munden, så man skal bruge tegn- og kropssprog for at kommunikere. I anden runde foregår det uden plaster, så man kan tale sammen.
Hos 1.x. syntes eleverne, det var langt lettere med plaster på munden! ”Det var bedst med plaster på, for så var der dejligt stille i klassen, og man kan bedre koncentrere sig, når der er ro,” sagde en af eleverne. Det var egentlig lidt omvendt af, hvad forsøget skulle vise. Men på den anden side blev der sat fokus på, hvor vigtigt det er, at der er ro i klassen, når man skal lære noget.

”Arbejdsmiljø” er et sejt ord
Birgit fortæller, at 1.x har været rigtig glade for at lære noget nyt. Specielt har det været sjovt at lære et helt nyt ord: ”arbejdsmiljø”! Nu bruger eleverne det i daglig tale, og kan godt finde på at slynge det ud, hvis en anden klasse for eksempel har lånt deres lokale, og de så har glemt at lufte ud. ”Puh, det lugter! Det er ikke godt for vores arbejdsmiljø!” Desuden synes både Birgit og alle eleverne i 1.x., det har været nyttigt at blive husket på, på en ny måde, at man skal være god ved hinanden, og at man ikke må holde nogen ude og drille.

At ruste eleverne til en mere sikker hverdag nu og i fremtiden
Birgit fortæller, at børnene med stor overbevisning har udtrykt begejstring for at arbejde med Ar og
Mi-materialet, som de syntes var både sjovt og lærerigt. Ingen var i tvivl om budskaberne i Ar og Mi-historierne. Birgit har også selv været rigtig glad for at arbejde med materialet, da der er meget stof at arbejde med, og lærervejledningen er fin og instruktiv.

Efter en spændende og lærerig dag på Natalie Zahles Skole tager Susanne hjem igen med en god oplevelse af, at arbejdsmiljøundervisning og Ar og Mi-materialet rammer målgruppen og at både elever og lærere er glade for det og får noget ud af det. Og det er det, der er målet. At eleverne bliver bevidst om forskellige forhold indenfor undervisnings- og arbejdsmiljø, så de er bedre rustet til at klare hverdagen på skolen og senere som eventuel fritidsjobber på en arbejdsplads.