Hvad er mit ansvar

Arbejdsgiverens ansvar

Unge tilhører en særlig udsat gruppe på arbejdsmarkedet. Ofte har de ingen erhvervserfaring, og de skal først til at lære, hvordan man begår sig på en arbejdsplads. Som ny på jobbet kan det være svært at overskue konsekvenserne af sine handlinger.

Unge er ofte også mere sårbare overfor de arbejdsmiljøpåvirkninger, de udsættes for, fordi de ikke er fuldt udvoksede.

Derfor er der behov for at tage særlig hånd om unge på arbejdsmarkedet. De har brug for ekstra vejledning og konkrete anvisninger på, hvordan de får et sundt og sikkert arbejdsliv.

Loven beskytter børn og unge

For at beskytte børnene og de unge, indeholder Arbejdsmiljøloven en række bestemmelser om, hvornår børn og unge må arbejde, og hvad de må arbejde med. Loven giver desuden arbejdsgiveren en række forpligtelser.

Oplæring og instruktion

Når den unge er blevet ansat, er det arbejdsgiverens pligt at give den unge en grundig oplæring og instruktion i arbejdet.

Der skal også være en voksen, der fører tilsyn, og vedkommende skal have et godt kendskab til det pågældende arbejde, så det er muligt at få hjælp og svar på spørgsmål.

Samarbejde med forældrene

Forældrene skal underskrive ansættelseskontrakten, hvis den unge er under 18 år. Arbejdsgiveren har endvidere pligt til skriftligt at underrette forældrene om beskæftigelsen. Her skal oplyses om arbejdsmiljøet på virksomheden, arbejdets karakter og eventuelle risici.

Unge må ikke arbejde med alt

Der findes en række begrænsninger i hvilke jobs unge må varetage samt regler for, hvilke stoffer, materialer og maskiner, de må arbejde med. Desuden findes en række særlige regler om unges arbejdstid.

Få overblik over reglerne

Læs mere om de vigtigste regler om unge på arbejdspladsen.