Artikel

Ar & Mi revival

Hjælp – vi kan ikke finde undervisningsmaterialerne om arbejdsmiljø til de små elever – og vi skal bruge dem i næste uge… Planerne for UEA dagen (temadag om Uddannelses-. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering, hvor ”arbejdsmiljø” indgår) for 1. klasserne på Arenaskolen i Greve var udarbejdet for længst og det hele var skemalagt. Men der var blevet ryddet op i skolens depotrum siden sidst – og Troldekasserne med Ar & Mi materialerne var væk!

Hvad gør man så? Spørger sin UU vejleder om hjælp, selvfølgelig! Og Hans Peter fra UU Køge Bugt er effektiv – skaffer omgående kontakt til Susanne Ulk, som har hele loftet derhjemme fyldt med troldekasser til at sælge ud af. Kort tid efter landede troldebørnene i klasseværelset hos 1. klasse og Anna Larsen.

Anna sendte efterfølgende denne beskrivelse af undervisningen:
I dag havde vi UEA-dag i 1. klasse. Børnene har den sidste uges tid plaget om at måtte se, hvad der mon var i de to fine kufferter.
Vi startede dagen med at synge ”Jeg ved en lærkerede” – på 2 melodier.
Så delte vi klassen i 2 grupper, som fik lov at åbne hver sin kuffert – og glade var børnene. Vi har mange 2-sprogede og mange børn, som kommer fra ikke så ressourcestærke familier. De er ikke vant til mange gaver m.m. De fik lov at kigge i alle poser og afprøve tingene kort.
Så læste jeg første kap. af troldehistorien, vi talte om en familie – og så blev børnene sat i gang med de første opgavesider. De var meget engagerede. Herefter tale vi om menneskebørns lege og troldebørns. Vi legede kluddermor og ståtrold i vores samlingssal. Der var vild gang i den. Sidst arbejdede børnene i grupper med at lave et drømmeklasseværelse.
En rigtig god og fin dag for både børn og voksne. Vi glæder os alle til at arbejde videre, for der er jo masser at gå i gang med. Det er bestemt ikke nok med én dag. Jeg havde faktisk forberedt ”Tegn og gæt”, noget om løfteteknikker og oplæsning af kap.2, men tiden løb fra os.
Skønt at der er så grundig en lærervejledning.