Artikel

8. klassernes temadag om arbejdsmiljø på Marievangskolen

Et besøg i ”den virkelige verden”
I december 2007 blev Susanne Ulk, projektleder for Undervisningsindsatsen, ringet op af Jan Kronborg fra Slagelse kommunes ungdomsvejledning: ”Om det ville være muligt at komme ud på Marievangsskolen til at undervise en dag i arbejdsmiljø i forbindelse med de fire 8. klassers erhvervs-temauge?” Det var en chance for at komme ud i ”det virkelige liv”, som Susanne ikke kunne lade gå fra sig, så der blev straks sagt ja.

Arbejdsmiljø og risikoadfærd
I uge 17 havde 100 elever på 8. årgang så erhvervs-temauge, og onsdag stod i arbejdsmiljøets tegn. Tirsdagen var på Arbejdsmiljøsekretariatet blevet brugt flittigt til at forberede den fem moduler lange dag, så eleverne kunne få en grundig introduktion til arbejdsmiljø- og risikoadfærd. Som ny projektstudent på sekretariatet blev jeg straks fanget af projektet, og fik lov at være med til både forberedelsen og selve dagen.

Susanne havde ugen forinden netop været til konference i Wien omkring unges risiko-håndtering og var der blevet præsenteret for et hollandsk initiativ, der hed ”Split the Risk”. Pointen med initiativet var at have en anden indgang til unge menneskers risiko-adfærd end simpel forbudspolitik. Unge tager risici både i fritidsjobs og i fritiden, og i stedet for at undgå risici handler ”Split the Risk” om at håndtere risikoen ansvarligt: Take a second – split the risk.

Det mente Susanne var alle tiders budskab til 100 elever på 8. årgang, så DVD’en med diverse klip blev sat ind i
programmet sammen med en generel introduktion til arbejdsskader og arbejdsmiljø samt undervisningsmaterialet ”Ny i job”.

Røde og grønne sedler og UMV
Dagen startede med plenum på skoletorvet, hvor eleverne med enten røde eller grønne sedler aktivt markerede deres bud på, hvor mange skader unge får, om de selv havde fritidsjobs og om, hvem der egentlig er ansvarlig for unges arbejdsforhold. Langt over halvdelen havde eller havde haft fritidsjobs, og der var flere, der udtrykte overraskelse over, hvor mange unge, der egentlig kommer til skade. Samtidig blev de meget overraskede over at høre, at det juridisk set er deres forældre og arbejdsgivere, der er ansvarlig for den unges arbejde.
Split the risk-DVD’en blev vist og Susanne præsenterede eleverne for budskabet: If you take a risk, do it skillfully.

Efterfølgende blev der ude i klasserne lavet undervisningsmiljøvurdering (UMV) i grupper. Med udgangspunkt i arbejdsark fra Ar og Mi-materialet fik eleverne mulighed for at vurdere deres skole, og hvordan man kunne gøre noget ved det. Det var spændende at gå rundt som flue på væggen og høre, hvad eleverne ønskede anderledes. De små sedler, der blev sat op på A3-arket, skabte diskussion i grupperne, hvor det ikke altid var helt let at blive enige om det var vigtigt, at læreren var flink eller om man kunne se, hvad der står på tavlen.

”Struktur og Stuegang” – de unge fra ”Ny i job”
Efter formiddagspausen var fokus på materialet fra Ny i job. I plenum på skoletorvet blev ”Struktur og stuegang” vist på baggrund af et kort oplæg om det at være ny på arbejdespladsen og om forskellige arbejdspladsers jargon og sociale kultur. Eleverne arbejdede efter filmen med opgaverne på hjemmeside www.nyijob.dk i grupper på to eller tre, så de fik mulighed for at overveje og diskutere arbejdsforhold og relatere dem til egne erfaringer.

Det eksperimentielle hjørne
Dagens sidste lektion skulle foregå med eksperimenter og øvelser fra Job Uden Skader. Susanne og Marie havde på forhånd valgt fire øvelser ud som eleverne på blev udsat for i hver klasse: klemmeforsøget (ensformigt gentaget arbejde), neglelakforsøget (farlige stoffer), høreværnforsøget (støj) og en matematiktest (stress). Det var ikke alle klasser, der nåede alle forsøg, men generelt fik eleverne prøvet forsøgene af og fik dermed et lille indtryk af, hvilke ting, der kan være farlige på en arbejdsplads, og hvad man skal være opmærksom på. Nogle af drengene hyggede sig med neglelakken, mens andre af eleverne blev næsten sure på læreren da de skulle lave matematik-testen på kun et minut og læreren stressede dem grundigt undervejs ved at sige, hvor få sekunder, der nu var tilbage.

Sur eller glad smiley
Inden dagen var ovre mødtes alle atter på skoletorvet for at samle op på dagen. Eleverne skulle give udtryk for deres mening om dagen ved at sætte kryds i enten en sur eller en glad smiley, og langt de fleste krydser sad i den glade. Lærernes respons var også meget positiv og undervisnings-vejleder Jan Kronborg var begejstret for dagen. Vi selv syntes også, det var gået godt, selv om ottende klasser måske ikke viser nær så meget iver og engagement som når man kommer ud i mindre klasser. Men det generelle indtryk var, at eleverne havde fået noget ud af dagen og om ikke andet, havde de i hvert fald fundet ud af, at der er noget, der hedder arbejdsmiljø! Og så var målet langt hen ad vejen nået!

For Susanne som arbejdsmiljøkonsulent fra Arbejdsmiljøsekretariatet var det interessant at se, hvordan de forskellige undervisningsmaterialer blev brugt ude på skolen, og hvordan eleverne reagerede på det. Konklusionen var, at det faktisk er en rigtig god ide med sådanne ud-af-huset dage, så konsulenterne får større berøring med skolerne og lærerne får måske pludselig øjnene op for, at der eksisterer brugbart materiale til undervisning i arbejdsmiljø. På måde kommer undervisningsmaterialet rent faktisk i brug ude på skolerne, og det er virkelig positivt. Vi vil derfor gerne gentage dagen på andre skoler, og gerne i forbindelse med temauger eller lignende. En arbejdsmiljødag kan tilrettelægges efter individuelle ønsker og kan bestilles hos Susanne Ulk på ulk@3bar.dk

drenge_neglelak
Der afprøves neglelak og neglelakfjerner!

 

tøjklemme
Klemmeforsøget – det er hårdt at gentage de samme bevægelser mange gange.

 

pige_ved_computer
Der bliver arbejdet med opgaver fra hjemmesiden www.nyijob.dk

 

pige dreng_høreværn
Hvem kan høre hvad?