Artikel

ungmedjob3

Fem branchefællesskaber erstatter branchearbejdsmiljørådene

Fra 2017 er det fem branchefællesskaber (BFA), som skal hjælpe virksomhederne med at læse branchernes særlige arbejdsmiljøproblemer.

De fem branchefællesskaber, som erstatter de tidligere branchearbejdsmiljøråd (BAR) er

  • BFA Velfærd og Offentlig administration
  • BFA Bygge og Anlæg
  • BFA Industri
  • BFA Handel, Finans og Kontor
  • BFA Transport, Service, Turisme og Jord til Bord

Hensigten med ændringerne er at skabe en bedre sammenhæng mellem de forskellige arbejdsmiljøindsatser.

Repræsentanter for de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø skal sammen med repræsentanter for Arbejdsmiljørådet mødes i “Dialogforum”, som er oprettet som en del af den nye struktur for at skabe et tættere samarbejde mellem BFA-erne og Arbejdsmiljørådet.

Dialogforum er for tværgående samarbejde og udvikling, og målet er, at man her skal komme med forslag til konkrete tværgående virksomhedsrettede initiativer, der kan medvirke til at læse og forebygge arbejdsmiljøproblemer i de forskellige brancher.

Se bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185858 Â